Meststoffen en sporenelementen

Citrus

Oranjerievereniging 'De Kuipplant'

Auteur: Ton Hannink

Voor onze planten hebben we meststoffen nodig om deze te laten groeien bloeien. Tevens mogen sporenelementen niet ontbreken voor de goede groei van planten.
Er zijn meststoffen in vaste- en vloeibare vorm en Osmocote.
Vloeibare mest is vooral voor potplanten erg gemakkelijk. Bij voorkeur niet met volle zon gebruiken.
Als vereniging hebben we verschillende meststoffen in vaste vorm, osmocote en sporenelementen te koop en hieronder vindt u meer informatie:

Het bemesten van onze kuipplanten is steeds aan vragen onderhevig omdat de plant in een tamelijk kleine hoeveelheid grond staat waardoor snel tekorten kunen ontstaan.
Ook de aard van de pot is van invloed op de waterhuishouding in de pot, zo droogt de grond veel harder uit in een ongeglazuurde stenen pot dan in een plastic pot.
Bij droog zonnig weer moeten we veel vaker water geven dan bij regenachtig weer. Bij regenachtig weer zullen de meeste meststoffen uitspoelen waardoor we vaker mest moeten geven.
Wanneer we onze planten vloeibare messtoffen geven doen we dit bij voorkeur niet in de brandende zon want dit zou de nodige beschadiging kunnen geven aan de wortels.
Houdt ook de concentratie aan zoals op de verpakking is aangegeven omdat een te hoge concentratie problemen geven bij de planten.
Bij opgave van de samestelling vinden we bijvoorbeeld 10:15:30, dit is de verhouding van N:P:K=Stikstof:Fosfor:Kalium.

N(Stikstof) werkt gunstig op:
  • Het bevordet de ontwikkeling van blad en stengels.
  • Heeft gunstige invloed op eiwitgehalte.
P(Fosfor) heeft de funktie van:
  • Ontwikkeling van het wortelgestel.
  • Ontwikkeling van knoppen.
  • Geeft een steviger plant.
K(Kalium) heeft invloed op:
  • Helpt bij het afharden van de plant.
  • Kwaliteit en stevigheid van de planten
Voor controle op de hoeveelheid meststoffen in de grond van de kuipplanten kun je een EC meting uit laten voeren.
In augustus geven we bij voorkeur 2 maal mest met een hoog kalium gehalte voor het verhouten van de plant zodat de plant onder goede omstandigheden de winter ingaat.
Veelvuldig zien we bij kuipplanten gele of verkleurde bladeren aan de plant wat meestal op tekorten duidt. Meestal kunnen we dit weer herstellen door de plant een gift van sporenelementen, kieseriet of ijzerchelaat te geven.

Vragen over meststoffen en sporenelementen met verwijzing naar het antwoord.
Web Analytics