Citrus

Bestuur:
Voorz.: Vacant
Secr.: Bert Rijken
Penningm.: Marie Louise Mol
Lid: Harrie van de Heuvel
Lid: Arjan de Bruijn
Lid: Vacant
 
Secretariaat a.i.:
Conny Engelenburg-van Dorst
Rijnring 14
5152RA Drunen
Email: dekuipplant@live  


logo fotologo

WELKOM
 
Oranjerievereniging "De Kuipplant" heeft ca. 200 leden.
De vereniging heeft als doel om de kennis van kuipplanten te promoten. Binnen de vereniging worden dan ook volop activiteiten ontwikkeld om zoveel mogelijk van de planten te weten te komen. Dit gebeurt door middel van verenigingsavonden, tentoonstellingen, markten etc.
Alle leden ontvangen 6 x per jaar het verenigingsblad "De Parel".

Verenigingsavonden.
Eens per twee maanden wordt een verenigingsavond gehouden. Het zijn gezellige avonden waar het onderlinge contact centraal staat. De vergadering verloopt aan de hand van een vast programma: Mededelingen, Spreker of dialezing, Verloting, Eventueel bespreking plant van de avond.
Nergens is immers meer informatie beschikbaar dan bij de leden onderling. Door de contacten ontstaat een levendige ruilhandel van stekjes, zaden etc.

Winterstalling
De vereniging heeft een kas gehuurd waar ca. 140 leden hun planten laten overwinteren bij 5 graden Celsius.

Activiteiten
De vereniging organiseert verder gedurende het gehele jaar diverse activiteiten, zoals o.a. thema-dagen, lezingen, excursies, open tuindagen, zaai- en stekmiddag, een plantenveiling, plantbesprekingen, bezoeken tentoonstellingen, verkoop speciale meststoffen, etc.

Themadagen.
We hebben de volgende themadagen:
Snoeimiddag waarin ervaren leden het snoeien aan minder ervaren leden leren.
Stekmiddag waarin leden vertellen en demonstreren hoe diverse planten gestekt moeten worden.
Speciale middagen waarin b.v. hangmanden, kransmanden, bloemschikken etc aan bod komen.
Veiling van planten van leden.
Excursies naar kwekerijen.

Onze privacyverklaring В Disclaimer

Ontwerp:Ton Hannink

Web Analytics